2″ X 21 ½″ X 17¼″ (35lb) #DALARDEB


  • Livraison: